Att ansöka om patent

Innan man ansöker om patent kan det vara bra att veta vad det faktiskt innebär. Att ta patent på något innebär att man skyddar en uppfinning, med andra ord någon form av teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen måste vara helt ny och skilja sig från andra lösning, den får heller inte ha vistats offentligt innan ansökan godkänts. Lösningen får heller inte diskuteras med andra innan ansökan lämnas in.

Om patentansökan går igenom så innebär det mer konkret att innehavaren av uppfinningen får ensamrätt om lösningen. Ingen annan får med andra ord sälja eller tillverka uppfinningen utan tillåtelse från innehavaren.

Hur lämnar man in patentansökan?
Vill man ansöka om patent i Sverige så är första steget att lämna in ansökan vid Patent- och registreringsverket (PRV). När handlingen har kommit in görs en förprövning, det innebär att uppfinningen undersöks. Om det visar sig att lösningen är helt ny och skiljer sig avsevärt från andra uppfinningar så brukar patentansökan godkännas. Hur lång tid det tar att få godkännandet kan skilja sig från fall till fall.

Det regelverk som ligger till grund för patent och patentansökan i Sverige är den svenska patentlagstiftningen.

Att tänka på vid ansökan om patent
För att man ska få svar på patentansökan så snabbt som möjligt kan det vara bra ifall den är korrekt ifylld från början. Här kan man ta hjälp av en patentbyrå för att vara säker på att allt är ifyllt på rätt sätt.

Likväl som att det är viktigt att man har fyllt i ansökan på ett omsorgsfullt vis, så är det också viktigt att man formulerar patentkraven tydligt. Genom ett gediget förarbete ökar chanserna för det allra bästa patentskyddet!